เกี่ยวกับฉัน

ห้างทองเพชรี ยินดีต้อนรับ

TAP TRY BUY

ลองใส่ทองที่หน้าสาขา


วิธีลองสินค้า:

1.เลือกเมนู ' ทดลองใส่สินค้าออนไลน์ '


2.คลิก 'เพิ่ม' และเลือก 'เพิ่ม 1.00 ฿' (เป็นเพียงตัวเลขไม่มีค่าบริการ)


3.คลิก ' ดูคำสั่งซื้อ '


4.ประเภทการสั่งซื้อ กรอกรายละเอียดของคุณ ในส่วนของข้อความให้ระบุรหัสสินค้าที่ต้องการลองครั้งละ 1 ชิ้น เช่น RI-1-56


5.ส่งคำสั่งซื้อวิธีรับสินค้าหน้าสาขา:

1.เลือกเมนู ' ติดตามออเดอร์ '


2.คลิก 'เพิ่ม' และเลือก 'เพิ่ม 1.00 ฿' (เป็นเพียงตัวเลขไม่มีค่าบริการ)


3.คลิก ' ดูคำสั่งซื้อ '


4.ประเภทการสั่งซื้อ กรอกรายละเอียดของคุณ ในส่วนของข้อความให้ระบุเลขออเดอร์สินค้า


5.ส่งคำสั่งซื้อ** หากต้องการเรียกพนักงาน สามารถกดปุ่มกระดิ่ง ที่มุมขวาบน **